REGULAMIN
Wypożyczalni Smartów i Samochodów Ekskluzywnych Wioleta Bartos

  Zdarzenie - opłaty w związku ze zdarzeniem, kary umowne

  Załącznik nr 1 do REGULAMINU CENNIK

  1. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie - 320 PLN
  2. Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka - 200 PLN
  3. Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka - 500 PLN
  4. Utrata lub zniszczenie pilota do alarmu - 200 PLN
  5. Brak kołpaka nieoryginalnego - 50 PLN
  6. Brak kołpaka oryginalnego - 150 PLN
  7. Brak panela do radia - 300 PLN
  8. Brak dokumentów technicznych (Rejestr Obsługi Pojazdu, Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi) - 400 PLN
  9. Uzupełnienie brakującego paliwa - w/g cennika stacji benzynowej + 35%
  10. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego - 500 PLN kara umowna
  11. Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku - opłata w/g cennika producenta + 15%
  12. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) - 2500 PLN
  13. Palenie tytoniu w samochodzie - 250 PLN kara umowna
  14. Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu - 300 PLN kara umowna
  15. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem - 250 PLN kara umowna
  16. Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem - 250 PLN kara umowna
  17. Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP - 100 PLN za każdą dobę pobytu samochodu za granicą - kara umowna
  18. Zwłoka w zwrocie samochodu - Trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu za każdą dobę zwłoki - kara umowna;
  19. Koszt naprawy blach.-lak, mechanicznych (w tym koszty prania tapicerki) oraz części zamiennych i wyposażenia - Koszt usługi lub części +35%
  20. Opłata administracyjne za każdą szkodę powstałą w trakcie najmu i rozliczaną w ciężar polisy Auto Casco lub rozliczaną z polisy OC sprawcy wynosi - 1000 PLN
  21. Zwolnienie z opłaty administracyjnej za szkodę rozliczną w ciężar polisy AC lub rozliczaną z polisy OC sprawcy - 20 PLN / doba

  Podane ceny są cenami netto należy do nich doliczyć 23% podatku VAT

  NAJEMCA (lub osoba wyznaczona przez Najemcę) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości poręczając to własnoręcznym podpisem.

   

  Pobirz regulami Wypożyczalni Smartów Pobierz cały regulamin Wypożyczalni Smartów